ΛΗΞΟΥΡΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΥΜΦΙΩΝ

Πρόεδρος παίδες κατεβαίνω, 
για δήμαρχος να πας κι εσύ.
Όπου μπαίνω κι όπου βγαίνω,
δύο και τρια σετ, πάνε μαζί….

Οι Τόποι γέμισαν αγωνιστές.
Σωθήκαμε απ’ το κακό το χθές.
Μουσούδες για όλα και σοβαρές.
Νυμφίους φέρνουνε οι εκλογές….

Από το fb του Βαγγέλη Θεοφιλάτου του Αθηναγόρα