Η επιτυχία του Δήμου Ληξουρίου δεν είναι δεδομένη. Θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα του δημάρχου και των συμβούλων που θα επιλέξουμε. Προτείνω να μην ψηφίσουμε για άλλη μια τετραετία με κριτήρια προηγούμενων δεκαετιών. Προτείνω συγκεκριμένες λύσεις.

Από το fb του Antonis Kourouklis