Ανάρτηση του πρώην Δημάρχου Παλικής Βασίλης Ρουχωτάς

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Μετά την νεροποντή της 14ης Δεκεμβρίου 2020 και την κατάρρευση του πρανούς σε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟ…

Posted by Βασίλης Ρουχωτάς on Tuesday, June 22, 2021