Σας διαβιβάζω Ανοικτή Επιστολή που αφορά τον θολωτό τάφο των Τζαννάτων  ως μια ύστατη προσπάθεια για την  ενημέρωση των φορέων και των πολιτών  με την ελπίδα οτι  θα ζητήσουν να  γίνουν σεβαστές και να εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες μελέτες για την προστασία και την ανάδειξη του  μνημείου πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης του μνημείου στο ΕΣΠΑ με την κουτσουρεμένη πρόταση της εδώ Εφορείας Αρχαιοτήτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ

  • Το 2008 ζητήθηκε από τον κο Λάζαρο Κολώνα, ανασκαφέα του μνημείου, να συνδράμει η ΕΜΠΚ στην εκπόνηση μελέτης προστασίας του θολωτού τάφου.
  • Το 2010 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας διά του τότε Εφόρου Ανδρέα Σωτηρίου ζήτησε από την ΕΜΠΚ να συνδράμει στην εκπόνηση μελέτης προστασίας του θολωτού τάφου.
  • Το 2011 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας διά του τότε Εφόρου Αντώνη Βασιλάκη ζήτησε επίσης από την ΕΜΠΚ να συνδράμει στην εκπόνηση μελέτης προστασίας του θολωτού τάφου.
  • Το 2013 η ΕΜΠΚ, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις των αρμοδίων Φορέων, αποφάσισε να αναλάβει την κάλυψη της δαπάνης για την εκπόνηση των μελετών.
  • Οι μελέτες, αφού εκπονήθηκαν, διαβιβάστηκαν προς γνωμοδότηση στο ΚΑΣ με θετική εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας.
  • Το 2016 οι μελέτες εγκρίθηκαν από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ.
  • Το 2019 η μελέτη που εγκρίθηκε τροποποιήθηκε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ ως προς τον περιβάλλοντα χώρο (επειδή αντιδρούσε η τοπική Εκκλησία στην παραχώρηση μερικών στρεμμάτων  γης) , ενώ ως προς  τη θόλο παρέμεινε η ίδια.
  • Από το 2017 μέχρι σήμερα υπάρχει μια εμμονική σχεδόν προσπάθεια να ακυρωθεί η  κατασκευή της εγκεκριμένης  θόλου του μνημείου  σε αντίθεση με την δεσμευτική  Υπουργική απόφαση και  τις  γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ

Προηγούμενο άρθρο«Πάει ο Greek Lover»: Έρευνα -Οι Έλληνες έχουν από τα μικρότερα «μόρια» στον κόσμο
Επόμενο άρθροΣτανίτσας: Να μειωθεί το τιμολόγιο της ΑΕΠΙ (Επιστολή)