Μαριλένα Φράγκου: Η απάντηση της μελετήτριας του masterplan λιμένος Αργοστολίου

Σε συνέχεια των όσων έχουν δηµοσιευτεί για τη µελέτη του Masterplan του λιµανιού του Αργοστολίου, µας είναι ακατανόητη η προσωπική επίθεση και η εµπάθεια µε την οποία δυσφηµιζόµαστε εµείς και η δουλειά µας από τον κ. ∆ήµαρχο Αργοστολίου. Μας
παρουσιάζει ως κρυφούς εχθρούς της τοπικής κοινωνίας, µε τους οποίους δήθεν αντιπαλεύει.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σηµειώνουµε τα εξής:
To γραφείο µας που ιδρύθηκε το έτος 1989 και αποτελείται από πλήθος εξειδικευµένων συνεργατών (µηχανικούς, αρχιτέκτονες, λιµενολόγους, συγκοινωνιολόγους, κλπ) αναλαµβάνει µεταξύ άλλων την εκπόνηση µελετών λιµενικών έργων, όπως το Masterplan του λιµένος Αργοστολίου. Η συγκεκριµένη µελέτη ανετέθη στο γραφείο µας από το Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών προς το οποίο αποκλειστικά αναφερόµαστε και όχι
από τον ∆ήµο Αργοστολίου ή άλλον φορέα. Εν τούτοις έχουµε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι είµαστε στην διάθεση του κ. ∆ηµάρχου και των τοπικών φορέων να αναλύσουµε και να εξηγήσουµε τα στοιχεία της µελέτης.

Όµως δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι ουδέποτε έως και σήµερα υπήρξε πρόσκληση µας από οποιονδήποτε Τοπικό Φορέα (των κ.κ. ∆ηµάρχου και Βουλευτού περιλαµβανοµένων) για ενηµέρωση σχετικά µε το Masterplan. Συνεπώς ουδέποτε
αρνηθήκαµε, ή δεν απαντήσαµε σε σχετική πρόσκληση, όπως κατ’ επανάληψη τις τελευταίες ηµέρες δηµοσιοποιείται ψευδώς, εν αγνοία µας. Αντιθέτως ήµασταν εµείς που προτείναµε να γίνει ολοκληρωµένη παρουσίαση για το Masterplan Αργοστολίου, κατά την τηλεδιάσκεψη µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών κ.Καραγιάννη και µε την συµµετοχή του βουλευτή κ. Καππάτου, του Αντιπεριφερειάρχη κ.
Τραυλού, του Αντιπεριφερειάρχη Υποδοµών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ.Ορφανουδάκη, του εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου για την ∆ιασύνδεση των Νησιών κ. Σπανού και του Μελετητή Πολιτικού Μηχανικού, Συµβούλου του ∆ηµάρχου
Αργοστολίου κ. Ρουχωτά, την 8 Απριλίου 2021.

Ο κ. ∆ήµαρχος, ή δεν γνωρίζει τις διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης µελετών του ∆ηµοσίου ή έχει πέσει θύµα παραπληροφόρησης. Από την επιστολή τόσο του Προέδρου
του Επιµελητηρίου, όσο και από την κοινή επιστολή των Προέδρων της Ένωσης Ξενοδόχων Κεφαλονιάς – Ιθάκης και του Προέδρου της Οµοσπονδίας Τουριστικών Καταλυµάτων Κεφαλονιάς – Ιθάκης, είναι προφανές ότι έχουν πέσει µε την σειρά τους θύµατα παραπληροφόρησης από τον κ. ∆ήµαρχο, καθώς σε καµία περίπτωση δεν µεταφέρεται το τουριστικό τµήµα της κρουαζιέρας εκτός της πόλης του Αργοστολίου και ούτε τίθεται το δίπολο να έρθουν εµπορικά πλοία και να φύγουν τα κρουαζιερόπλοια µε την κατασκευή νέας προβλήτας στην περιοχή ∆ραπάνου.

Σε καµία περίπτωση «δεν πιάνουµε στον ύπνο την τοπική κοινωνία», όπως ειπώθηκε κατ’επανάληψη, αλλά ούτε δεχόµαστε την διαστρέβλωση της µελέτης µας και την σπίλωση της
επαγγελµατικής µας αξιοπρέπειας. ∆εν αποτελούµε µέρος του προβλήµατος, αλλά την λύση του.

Ακόµη και σήµερα και παρά την αναίτια συκοφαντική δυσφήµηση που έχουµε υποστεί, είµαστε στην διάθεση οποιουδήποτε φορέα να αναδείξουµε όλες τις πτυχές ολόκληρης της µελέτης µας, αν κάποιος µας το ζητήσει.
Μαριλένα Φράγκου
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Λιµενολόγος-Ακτοµηχανικός