Μαύρη επέτειος: 22 χρόνια από την “παράδοση” του Οτσαλάν

Ανάρτηση από τον Kostas Stelatos

https://www.facebook.com/kostas.stelatos.3/posts/239325007738617