Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν το κράτος κάνει τον επιχειρηματία !
Η καλύτερη λύση για τον θαλασομυλο στις Βίναριες θα ήταν να εκποιηθεί για να βρει την τύχη του στον ιδιωτικό τομέα.

Από το fb του Constantinos Caesar Aravantinos