Να και τα έργα στην Παλική από το “Μέγαρο”: Αφαλάτωση στην γεώτρηση του Αθέρα

Αγαπητό kefalonia magazine

Επειδή λένε συνεχώς ότι το “Μέγαρο” κάνει έργα μόνο στο Αργοστόλι, ορίστε και ένα έργο που ξεκίνησε να κάνει στην Παλική. Πρόκειται για έργο της ΔΕΥΑΚ και αφορά την αφαλάτωση στην γεώτρηση στον Αθέρα όπως διαβάζω στο ekefalonia.gr από όπου και η σχετική φωτο.

Σε λίγο στον Αθέρα θα μπορούν να παίρνουν καθαρό νερό από την γεώτρηση και όχι υφάλμυρο όπως τώρα

Ο τοπικός αναλυτής