Νέα επίθεση Τζωρτζάτου στη Δημοτική Αρχή: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ “ΞΥΠΝΗΣΕ” Ο ΔΗΜΟΣ!!!

Διαβάσαμε έκπληκτοι την ανακοίνωση του Δήμου περί συμμετοχής του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ – Α.Ε.».


  “Ξεκάθαρη στόχευση του Δήμου Κεφαλονιάς είναι η έμπρακτη στοιχειώδης διασφάλιση των συμφερόντων του και η χωρίς περιστροφές και αναίτιες κωλυσιεργείες αποκατάσταση των, ολέθριων νομικά και εξαιρετικά ζημιογόνων οικονομικά, συνεπειών που έχει προκαλέσει στο Δήμο μας η παροιμιώδης αδράνεια των προκατόχων του, επί του ζητήματος της κληρονομιάς του ευεργέτη της Κεφαλονιάς αειμνήστου Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου – Τζανή”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ανάκοινωσή του ο Δήμος.

ΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ…

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Είναι γνωστό, ότι ο αείμνηστος Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος, που διακρίθηκε τόσο στα Ναυτιλιακά, όσο και στις Τουριστικές-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πάντοτε εκδήλωνε την αγάπη του για τον τόπο καταγωγής του, την Κεφαλλονιά, αποφασίζοντας να την τιμήσει, καταλείποντας περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας του.

Ειδικότερα, ο Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος του Στυλιανού και της Αγγελικής απεβίωσε στις 13-5-1993 στο Μαρούσι Αττικής, χωρίς να αφήσει κατιόντες, τέκνα ή εγγόνια. Κατά το χρόνο θανάτου του κατέλειπεδύο ιδιόγραφες διαθήκες: α) την από 08-04-1987 που δημοιεύθηκε με το υπ’ αριθμόν 468/Δ474/εξ. 13/3-9-1993 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και κηρύχθηκε κυρία με την ταυτάριθμη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου και β) την από 09-03-1988 αναφερόμενη ως “Συμπληρωματική” ιδιόγραφη διαθήκη, που δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθ. 469/Δ475/εξ. 14/30-9-1993 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και κηρύχθηκε κυρία με την ταυτάριθμη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαθήκες, ο αποβιώσας ρύθμισε τα περιουσιακά του στοιχεία, ορίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι την επικαρπία του κτήματος της Συκιάς, όπου είχε δημιουργήσει τις τουριστικές εγκαταστάσεις υπό την εµπορική επωνυμία «Σικυών ΒΕΑCΗ» άφηνε έφ’όρου ζωής στη σύζυγο του Σουζάνα το γένος JAIS, ενώ μετά το θάνατο της όρισε αυτό να περιέρχεται στον τέως Δήµο Ληξουρίου – Παλικής και ήδη Κεφαλλονιάς και µε τα έσοδά του να σπουδάζουν δύο νέοι προερχόµενοι από την Κεφαλλονιά.

Ακολούθως, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 10. 083/22-11-1988 Καταστατικό της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αλεξάνδρας Μίχου – Αποστολάτου, ο διαθέτης µε τη σύζυγο του συνέστησαν «Ανώνυµη Εταιρία», με ποσοστό συµµετοχής 75% ο Σπυρογεράσιμος και 25% η Σουζάνα, στην οποία εταιρία εισέφερε το παραπάνω αναφερόμενο ακίνητο στη θέση Συκιά Ξυλοκάστρου µε τις υπάρχουσες σε αυτό τουριστικές εγκαταστάσεις, το οποίο κατά το έτος 1988 είχε αποτιµηθεί σε 145.738.000 δρχ., δηλαδή σε 14.574 µετοχές επί συνόλου 17. 500 μετοχών της εταιρείας.

Συνεπώς, κληροδότησε στο νυν Δήμο Κεφαλλονιάς την κυριότητα των 14.574 ονομαστικών μετοχών του Συγκροτήματος, τα έσοδα των οποίων θα διαθέτονταν για να σπουδάσουν δύο νέοι από την Κεφαλονιά, αλλά κατέλειπε την επικαρπία στη σύζυγό του Σουζάνα, εφ’ όρου ζωής.

Μάλιστα, τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και στην από 15-11-1994 (αριθμ. κατάθεσης 18. 609/1994) Αίτηση της Σουζάνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία ζήτησε να της χορηγηθείκληρονομητήριο.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2016 απεβίωσε και η Σουζάνα χήρα Σπυρογεράσιµου Τυπάλδου το γένος Μαξ Γιάις και, κατ’ επέκταση, στην πλήρη κυριότητα του Δήµου Κεφαλλονιάς περιήλθαν αυτοδικαίως (απόσβεση επικαρπίας) τα περιουσιακά στοιχεία της ανωτέρω κληροδοσίας, ήτοι οι 14.574 αρχικές µετοχές, οι οποίες αποτελούν «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης», κατά την έννοια της παρ. 2 του ν. 4182/2013, υπαγόµενο στο Δήμο Κεφαλλονιάς και ταγµένο προς υλοποίηοη του σκοπού που όρισε ο διαθέτης.

Στις 15 Μαΐου 2015 η «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» με έγγραφό της ζήτησε στοιχεία, σχετικά με το Κληροδότημα Τυπάλδου από το Δήμο και σύμφωνα με τους ψευδείς ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής, ήταν, τότε, που έλαβε γνώση ο Δήμος Κεφαλονιάς, ότι ήταν κύριος των μετοχών στο «Συκεών Μπήτς».

Να σημειωθεί δε ότι το παραπάνω έγγραφο (υπ’ αριθ. πρωτ. 18.396/334/15-05-2015) έλαβε αριθμό εισερχόμενου εγγράφου με αδικαιολόγητη καθυστέρηση τριών μηνών, ήτοι στις 19 Αυγούστου 2015. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε και άλλη σκόπιμη καθυστέρηση, αφού το έγγραφο παραδόθηκε από την Προϊσταμένη Διοικητικής Μέριμνας στη Νομική Υπηρεσία και στο Γραφείο Δημάρχου στις 23 Ιανουαρίου 2016, για να λάβει τελικώς απάντηση από το Δήμαρχο στις 17 Φεβρουαρίου 2016.

Στη μετά από …εννιά μήνες απαντητική επιστολή του Δημάρχου (υπ’ αριθ. πρωτ. 32. 499/17-02-2016) στο έγγραφο της «Αποκεντρωμένης Διοίκησης», σχετικά με το Κληροδότημα Τυπάλδου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «Ειδικότερα από έρευνα μας προέκυψε ότι οι σημερινοί φερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν τα εξής στοιχεία: I) Λεωνίδας Τυπάλδος του Γερασίμου και της Ελένης, γεννηθείς το έτος 1977, II) Ιωάννης Τυπάλδος του Γερασίμου και της Ελένης γεννηθείς το έτος 1979 και III) Ελένη συζ. Γερασίμου Τυπάλδου το γένος Ιωάννη Κότιτζα, γεννηθείσα το έτος 1953.

 

Ο δε πατέρας των δύο πρώτων και σύζυγος της τρίτης Γεράσιμος Τυπάλδος του Λεωνίδα και της Κοκκώνας γεννήθηκε το έτος 1952 και απεβίωσε το έτος 2009.

Ωστόσο από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο διαθέτης Σπυρογεράσιμος Τυπάλδος είχε έναν αδελφό το Χαράλαμπο (τελευταίο θύμα της περιβόητης «εταιρίας δολοφόνων»), ο οποίος δεν είχε παιδιά και δύο αδελφές, τη Μαρία και την Ξανθή, τα τέκνα των οποίων όμως δε φέρουν το επίθετο Τυπάλδου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν προκύπτει μέχρι σήμερα η ύπαρξη της επικαλούμενης συγγενικής σχέσης των σημερινών εμφανιζόμενων ιδιοκτητών με το διαθέτη».

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της, απουσιάζοντος του δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση, παρόλο που είχε χειριστεί μόνος του το ζήτημα και γνώριζε όλες τις κρίσιμες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, οι πρώην Δήμοι Παλικής, αν και γνώριζαν το θέμα, δε συμμετείχαν ποτέ στις πολλαπλές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας «SIKYON COAST HOTEL RESORT-ΣΙΚΥΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.», που «εκπροσωπεί» το Συγκρότημα και, ουδέποτε, ζήτησαν ενημέρωση για τις επενδύσεις που έκανε η εν λόγω εταιρεία (δάνεια, χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ, κλπ.), με αποτέλεσμα ο Δήμος Κεφαλονιάς να κινδυνεύει να χάσει σήμερα τεράστια ποσά, τόσο από τη λειτουργία του προαναφερθέντος ξενοδοχείου, όσο και από την ιστορική βίλα του ποιητή Αγγελου Σικελιανού, η οποία σήμερα είναι μέρος του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και στη βεράντα της δημιουργήθηκε πολυτελές ιταλικό εστιατόριο.

Στο μεταξύ, οι διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος εν αγνοία του Δήμου, έχουν σαν αποτέλεσμα το 75% των μετοχών (οι 14.574), που κληροδοτήθηκαν στο Δήμο από την αρχική επένδυση, να έχει κατέλθει στο 25% περίπου επί συνόλου 55.500 μετοχών, που υπάρχουν σήμερα.

Τη συζήτηση στο Δ.Σ. προκάλεσε ο επικεφαλής της δημοτικής αντιπολίτευσης Θεόφιλος Μιχαλάτος, αλλά ο αντιδήμαρχος Διονύσης Λυκούδης πρότεινε, να μη συζητηθεί το θέμα κατά την τρέχουσα συνεδρίαση «για το συμφέρον του Δήμου», πλην όμως ο κ. Μιχαλάτος επέμενε νε ενημερωθει το Σώμα και να συζητηθεί.

Οι ιθύνοντες, δηλαδή, επεδίωκαν με κάθε τρόπο, να χειρισθούν το ζήτημα «εν κρυπτώ».

Στο Δημοτικό Συμβούλιο καλέσθηκε κατεπειγόντως η νομική σύμβουλος του Δήμου κ. Νίκη Χριστοφοράτου, να ενημερώσει το Δ.Σ. για την έκβαση της υπόθεσης.

Από την ενημέρωση και τη συζήτηση προέκυψε, ότι από το Δήμο Παλικής, ουδέποτε, έγινε αποδοχή της Διαθήκης Τυπάλδου, σχετικά με τις μετοχές και το περιουσιακό στοιχείο που αντιπροσώπευαν «δεν πέρασε» από το Δήμο Παλικής στο Δήμο Κεφαλονιάς (διάδοχος Καλλικρατικός Δήμος), κατά την απογραφή του 2010, στο Περιουσιολόγιο του Δήμου.

 
Τα παραπάνω επιχειρήματα στοχεύουν περισσότερο στο να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Δημοτική Αρχή δε γνώριζε για το κληροδότημα πριν το έγγραφο της«Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (της 15ης-05-2015). Ο ισχυρισμός αυτός αυτοδιαψεύδεται από το γεγονός ότι Μέλος του Δ.Σ. των «Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ληξουρίου», τα οποία, ομοίως, τιμήθηκαν με την κληρονομία Τυπάλδου, ήταν ο ίδιος ο Δήμαρχος!!!! Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση προέβη στη συμβολαιογραφική πράξη της αποδοχής.
 
Μετά από αυτά και ύστερα από πέντε ώρες συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ο «φάκελος»του θέματος να αποσταλεί στον Εισαγγελέα και στους Ελεγκτές Δημόσιας Δίοικησης, προκειμένου να αποποιηθεί η Δημοτική Αρχή των ευθυνών της.
 
Ο Δήμος Κεφαλλονιάς όφειλε, να αμφισβητήσει το κληρονομικό δικαίωμα του Λεωνίδα Τυπάλδου ενώπιον των δικαστηρίων. Προφανώς από την υπ’ αριθ. πρωτ. 32. 499/17-02-2016 απαντητική επιστολή του Δημάρχου προς την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» μέχρι σήμερα «τεκμηριώθηκε» τρόπον τινά η συγγενική σχέση των Λεωνίδα, Ιωάννη και της μητέρας τους Ελένης με το διαθέτη Σπυρογεράσιμο Τυπάλδο…

Παρόλο που η «συγγένεια» δεν προκύπτει από κανένα επίσημο έγγραφο, ο Δήμαρχος θεωρεί τους παραπάνω ως πραγματικούς ιδιοκτήτες και εξαίρει το έργο τους!

Πιο συγκεκριμένα:


Στις 18 Μαρτίου 2016 ο Δήμαρχος στέλνει την υπ’ αριθ. πρωτ. 9155/2016 επιστολή στη «Σικυών Μπητς Α.Ε. Ξεν/κές και Τουρ/κές  επιχειρήσεις», προκειμένου «να εξακριβώσουμε το τρέχον ποσοστό καθώς και την υπάρχουσα αξία της ως άνω αρχικής συμμετοχής μας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες και την ενημέρωση του αρμοδίου Τμήματος Κοινωφελών Περιουσιών, παρακαλώ πολύ όπως άμεσα μας αποστείλετε αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων που αφορούν τροποποιήσεις σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου καθώς επίσης να μας ενημερώσετε για τη σημερινή κατάσταση του μετοχικού κεφαλαίου (μέτοχοι και ποσοστά αυτών).
 
Παρακαλώ πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και επιφυλάσσομαι για προσεχή συνάντηση μας».
 
Συνεπώς, ο Δήμαρχος «νομιμοποιεί» τους σημερινούς φερόμενους ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης«Σικυών Μπητς» και, μάλιστα, επιδιώκει συνεργασία μαζί τους!
 

Στις 6 Απριλίου 2016 ο Δήμαρχος Παρίσης στέλνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 11.232/2016 προς την«Αποκεντρωμένη Διοίκηση», με το οποίο γίνεται ενημέρωση ότι στην από 29 Μαρτίου 2016  απάντηση της εταιρίας στην επιστολή του τίθεται «ως προϋπόθεση, για την υλοποίηση του σκοπού του διαθέτη την ερμηνεία της διαθήκης του Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου, σύμφωνα με την οποία θα ταυτίζεται ως βούληση του διαθέτη το κτήμα της Συκιάς με τις 14.574 μετοχές της εταιρίας», γεγονός που συνεπάγεται ότι «μπαίνει βέτο», να δεχτεί ο Δήμος το 25% του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Δήμαρχος «νομιμοποιεί», για ακόμα μία φορά, τους σημερινούς φερόμενους ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης «Σικυών Μπητς», συζητώντας με τους πολιτειακούς  αρμόδιους φορείς τις προτάσεις τους!

 
Περαιτέρω, στις 21 Απριλίου 2017 ο Δήμαρχος στέλνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 11. 316/2017 έγγραφο στο«Υπουργείο Οικονομικών» και την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση»ζητώντας πληροφορίες για εξωδικαστικό συμβιβασμό, σύμφωνα με τον «απαράβατο» όρο των ιδιοκτητών της «Σικυών Μπητς», να δεχτεί, δηλαδή, ο Δήμος το 25% του μετοχικού κεφαλαίου.
 
Ο Δήμαρχος «νομιμοποιεί» τους σημερινούς φερόμενους ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης «Σικυών Μπητς», ζητώντας πληροφορίες από την αρμόδια αρχή για την πρότασή τους για «συμβιβασμό (των δύο πλευρών) και κατάργηση της δίκης (που έχει προκαλέσει ο Δήμος)».
 
Αντί η Δημοτική Αρχή να προστατεύσει, αφενός, το κληρονομικό της δικαίωμα, μετέχοντας στις Γενικές Συνελεύσεις ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΤΕΘΗΚΕ) και, αφετέρου, αμφισβητώντας το κληρονομικό δικαίωμα προσώπων, που δε φέρουν συγγενική ιδιότητα,συνδιαλέγεται μαζί τους με πρωτόκολλα του Δήμου και πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 18/3/2016 επιστολή του. Επιπλέον, διερευνά τη δυνατότητα να αποδεχθεί τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
 
Να σημειωθεί, ότι στην υπόθεση Τυπάλδου συντάσσει και υπογράφει όλα τα έγγραφα ο ίδιος ο Δήμαρχος, χωρίς να θέτει τα οικεία ζητήματα, ως όφειλε, ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Η Δημοτική Αρχή με ανακοινώσεις γραφείου επικοινωνίας και Δημάρχου στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και με τοποθετήσεις αναπληρωτή δημάρχου, Διονυσίου Λυκούδη στο Δ.Σ. τις 31ης Αυγούστου για«παραλείψεις του πρώην Δήμου Παλικής» και για «δεδομένη μακροχρόνια αδράνεια του πρώην Δήμου Παλικής», θεωρεί πως η ίδια «έκανε μέσα σε 1,5 περίπου χρόνο (εννοεί από τη στιγμή που ενημερώθηκε από την Αποκεντρωμένη) όσα δεν είχαν κάνει, αν και όφειλαν, επί μακρά σειρά ετών οι ιθύνοντες του πρώην Δήμου Παλικής».
 
Ας διακριβώσουμε, τί παραγματικά συνέβη, πέρα από τους έωλους ισχυρισμούς της Δημοτικής Αρχής.
 
Πρωταρχικά, ας επισημανθεί ότι δεν έχει παρέλθει, όπως ισχυρίζεται η Δημοτική Αρχή, 1,5 ο χρόνος από την ενημέρωση της για την υπόθεση από την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση». Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης εστάλη στο Δήμο στις 15 Μαΐου 2015 και μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει «άπρακτα» 2, 5 περίπου χρόνια. Ανέθεσαν την υπόθεση σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο πρόσφατα, ήτοι στις 30 Αυγούστου 2017.
 
Μέσα σε αυτά τα 2 ½ χρόνια, που «γνωρίζει» την υπόθεση η Δημοτική Αρχή, επί της ουσίας το σημαντικό που έχει κάνει, είναι να καταθέσει αίτηση στο Εφετείο Πατρών για «να ερμηνευθεί η αληθής βούληση» του διαθέτη Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου (εκδικάσθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017). Ας σημειωθεί, ότι, ακριβώς, τη νομιμοποίηση του Δήμου ζήτησε με επιστολή του ο Λεωνίδας Τυπάλδος (πρόεδρος του ΔΣ της «Σικυών Μπητς ΑΕ») από το Δήμαρχο στις 29 Μαρτίου 2016, προκειμένου «να υλοποιήσει ασμένως την επιθυμία του ιδρυτή μας να σπουδάζουν δύο νέοι από την Κεφαλονιά».
 
Ωστόσο, και αυτή την ενέργεια της η Δημοτική Δρχή φρόντισε να την «αποδυναμώσει», διερευνώντας στην «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» (υπ’ αριθ. πρωτ. 11316/21-4-2017 έγγραφο) τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού, αρκούμενη στην αναγνώριση του 25% του σημερινού κεφαλαίου, όταν είχε το 83,28% (14.574 μετοχές σε σύνολο 17.500) στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας !
 
Ο Δήμαρχος είναι ευχαριστημένος με 1. 040. 583, 60 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 25-26 % του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου, όπως προτείνουν οι «συγγενείς», χαρίζοντας τα 3. 300. 108 ευρώ από το σημερινό κεφάλαιο, που αντιστοιχούν στο 83, 28%, όπως ήταν και η επιθυμία του διαθέτη Σπυρογεράσιμου Τυπάλδου!
 
Το επιχείρημα του Δημάρχου «να κατοχυρωθεί άμεσα τουλάχιστον το 25%, ώστε αυτό να παγιωθεί πέρα πάσης αμφιβολίας, και εν συνεχεία να εξελιχθεί κανονικά η αντιδικία για το υπόλοιπο 50% το οποίο αμφισβητούν οι αντίδικοι του Δήμου Κεφαλλονιάς», έχει σκοπό να μας «αποπροσανατολίσει» από την ουσία του προβλήματος.
 
Στη θητεία Παρίση έγιναν «εν αγνοία» της τρεις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε σύνολο 12, που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά. Η 10η κατά σειρά αύξηση έγινε στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2011, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 504. 150 € και έκδοση 7.500 νέων μετοχών (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7807 – 01.08.2011). Η 11η αύξηση έγινε στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2013 κατά 201.660 € και έκδοση 3.000 νέων μετοχών (6350/15-10-2015 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας). Η 12η αύξηση έγινε στη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014 κατά 231. 990€ (815/10-2-2016 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας).
 
Στην περίοδο της Δημαρχίας Παρίση και, μάλιστα, εντός του χρονικού διαστήματος που «γνωρίζει» το ζήτημα, έχει αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά 23, 67% (937.800 € στα 3.962.700 € που είναι το σημερινό) και κατά 19% οι μετοχές (10.500 νέες μετοχές σε σύνολο 55.500 σήμερα) !!! 
 
Σημειωτέον ότι οι δύο από τις τρεις αυξήσεις
επιβεβαιώνονται από ανακοινώσεις του Επιμελητηρίου Κορινθίας, όταν στο Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης Α’ Αντιπρόεδρος είναι ο «Διοικών το Δήμο καθ’ ομολογίαν του» Διονύσιος Λυκούδης, οπότε και είχε τη θεσμική δυνατότητα, να λάβει τις νόμιμες πληροφορίες για τη «Σικυών Μπητς ΑΕ» και να παρακολουθεί τις δραστηριότητές της.
 
Μάλιστα, ο Διονύσιος Λυκούδης έκανε την πρόβλεψη ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ότι «θα το χάσουμε τελείως»!!
 
Η δημοτική αρχή δεν παρακολουθεί τα στοιχειώδη, ακόμη και απ’ όταν ισχυρίζεται, ότι έλαβε γνώση της υπόθεσης Τυπάλδου και της ύπαρξης της εταιρείας «Σικυών Μπητς ΑΕ». Στις 10-09-2017 πραγματοποιήθηκε η μία Γενική Συνέλευση, στις 29/9/2016 η άλλη και στις 29/9/2015 η τρίτη, ενώ σε όλες αποφασίστηκαν σημαντικότατα θέματα. Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε, ότι το σημαντικότερο των θεμάτων συζητήθηκε στην προχθεσινή Γενική Συνέλευση της 10ης/09/2017: «Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των υπό του Νόμου προβλεπομένων λοιπών οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στη χρήση 1/1-31/12/2016, μετά της επ΄αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου».
 
Έστω ότι δεν στέλνονται προσκλήσεις στο Δήμο για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και ότι προσωπικά ο αντιδήμαρχος και Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς κ. Λυκούδης δεν σκέφτηκε, να ζητηθούν πληροφορίες από το Επιμελητήριο Κορινθίας για τις στοιχειώδεις και βασικές λειτουργίες της εταιρείας «Σικυών Μπητς ΑΕ». Τώρα, όμως, που ενημερώθηκαν, εφαρμόζουν την ίδια παθητική πολιτική «μυστικοπάθειας».
 
Στη «μυστική σύσκεψη» που έγινε στο Δημαρχιακό Μέγαρο στις 29 Αυγούστου 2017, όταν ο Δήμαρχος κάλεσε τους αρχηγούς των Παρατάξεων για την υπόθεση, την οποία πραγματοποίησε μετά από εγγραφο, που ελαβε στις 28 Αυγούστου 2017 από την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση», ανέφερε ότι «ο Λεωνίδας Τυπάλδος έχει επισκεφθεί το Δήμο Κεφαλονιάς και αναφερόμενος στην κληρονομία του αείμνηστου Σπύρου Τυπάλδου προέτρεψε τη Δημοτική Αρχή να μείνει στο 25%».
 

Εύλογα τίθεται το ερώτημα, εάν έχουν μεσολαβήσει και άλλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και, συνακόλουθα, τί ποσοστό μετοχών κατέχουμε σήμερα; Συναφώς, ποιές ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά μας για τη διασφάλιση των κληρονομικών μας δικαιωμάτων, τα οποία τόσα χρόνια εξοβελίστηκαν, εξαιτίας της σκόπιμης αδράνειας ορισμένων και της “στερεοτυπικής” ανάθεσης της υπόθεσης σε δικηγορικά γραφεία; Σε τί στάδιο βρισκόμαστε σήμερα;

Η απάντηση του Δήμου δε ΜΑΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ και είναι η εξής: εν αναμονή δικαστικής αναγνωρίσεως ότι το πραγματικό ποσοστό συμμετοχής του Δήμου Κεφαλονιάς ανέρχεται σε 83,28% επί του (πραγματικού) συνόλου του σημερινού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εκκρεμούσης της από 7 Μαΐου 2018, με ΓΑΚ 4951/2018 και ΕΑΚ 2132/2018 ασκηθείσας αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά”.


ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΛΟΓΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ;; ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΕΝ ΕΤΕΙ 2018 ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΞΩΔΙΚΟ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ);; ΚΑΤ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ;; ΤΙ ΈΠΡΑΞΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ ΤΥΠΑΛΔΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΠΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ;


Κεφαλλονιά, 14-09-2018 
Μετά τιμής

Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος