Ο Αντιπεριφερειάρχης Ιώαννης Φοντανας παίρνει θέση για το θέμα που ταλανίζει την ΠΙΝ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει σε 10 προγράμματα Interreg. Το σύνολο των εταίρων μας ξεπερνά τους 30 φορείς, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια κλπ.). Κάθε φορέας έχει αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, τις οποίες υλοποιεί με δική του ευθύνη και βάσει της νομοθεσίας της χώρας του και αυτήν που διέπει το φορέα και το όποιο κανονιστικό πλαίσιό του.

Προ διετίας περίπου, χρόνο κατά τον οποίον το Κτηνιατρικό Εργαστήριο της Κέρκυρας δε λειτουργούσε, λόγω της υλοποίησης των μνημονιακών υποχρεώσεων και σήμερα αποτελεί ένα από τα 10.000 ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στο Υπερταμείο, η Ε.Ε  ενέκρινε τη χρηματοδότηση για τη μείωση της παραγωγής νωπού γάλακτος στην χώρα μας. Η Π.Ι.Ν προχώρησε στη διαμόρφωση πρότασης Προγραμματικής Εδαφικής Συνεργασίας με τον ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ και δυο ακόμη εταίρους από την Ιταλική πλευρά, το Μητροπολιτικό Δήμο Μπάρι και το Πανεπιστήμιο του Μπάρι. Η πρόταση είχε ως στόχο  την προώθηση της ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης των γαλακτομικών προϊόντων  στα Ιόνια νησιά  και την προμήθεια κινητού εργαστηρίου αναλύσεων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Με στόχο την καλύτερη προετοιμασία του έργου, οι δυο Έλληνες εταίροι, η Π.Ι.Ν και ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιήσαμε συνάντηση στην Κέρκυρα, όπου οι δυο αντιπροσωπείες συζήτησαν για τους τρόπους υλοποίησης του έργου. Για την οργανωτική δουλειά μας, δηλώθηκε από τον ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ ότι προτίθεται να αξιοποιήσει άτομο μη επιστημονικής εξειδίκευσης εφόσον αυτή δεν απαιτείται. Εκφράσαμε την ευχή, αν και αυτοί κρίνουν με βάση το δικό τους προϋπολογισμό, να ενισχυθεί η συγκεκριμένη εργασία και με εξειδικευμένο γεωτεχνικό.

Ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τρεις θέσεις στην Κέρκυρα. Η πρόσκληση για θέση γεωτεχνικού κρίθηκε άγονη εφόσον δεν κατατέθηκε κανένα βιογραφικό, ενώ οι άλλες δυο θέσεις καλύφθηκαν βάσει των κριτηρίων που έθεσε ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Π.Ι.Ν δεν παρακολούθησε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού που ακολούθησε ο ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, ούτε είχε οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβασης. Ζητήθηκαν διευκρινήσεις από τον ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες παρελήφθησαν πρόσφατα.

Η κάλυψη αυτών των δυο θέσεων από συγγενικά πρόσωπα πολιτικού στελέχους της Π.Ι.Ν., όφειλε να αποφευχθεί.

Η προσωπική συμπεριφορά του καθενός μας, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος έκφρασης της άποψής μας και παρέμβασης σε ζητήματα που άπτονται της κοινωνίας, την οποία και οφείλουμε να υπηρετούμε.

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ