Θα συμφωνήσω με τον νέο Νόμο για όλους αυτούς τους ανεγκέφαλους – τζάμπα μάγκες που για χάρη κομπασμού αδιαφορούν για τα αναγγελθέντα ακραία φαινόμενα της φύσης,…
Ναί τζάμπα μάγκες γιατί οσάκις η φύση τους έβαλε ένα “κλικ” πριν το ραντεβού τους με τον χάρο, κλαίγοντας σαν μυξιάρικα αγκάλιαζαν μετά πλήρωμα-διασώστες των μόλις τους μάζευε στο παρα-κλικ το Ε/Π διάσωσης…

Κανείς τους όμως δεν κατανόησε ότι, πέραν της απωλείας της δικής τους ζωής για την “μαγκιά τους”, έπαιζαν την ζωή σε μια ζαριά πέντε έως οκτώ ακόμη ατόμων (εξαρτάται ποιός τύπος Ε/Π εκτελούσε την διάσωση…) και του υλικού (Ε/Π)…

Ο νόμος είναι απόλυτα σωστός και πρέπει ο έλεγχος και τα πρόστιμα να είναι ακόμη βαρύτερα!

Διότι, ο σκοπός των Ε/Π Διάσωσης, δεν είναι να “μαζεύει τζάμπα μάγκες”…
Είναι για να προσφέρει υπηρεσίες διάσωσης εκεί που υπάρχει ανάγκη, όπως:
Διασώσεως πληρωμάτων ή και επιβάτες πλοίων, αν λόγω καιρού ή μηχανικής βλάβης ή πυρκαιάς συντρέχουν όλοι οι λόγοι Διάσωσής των,
ή μεταφορά ασθενών-πολυτραυματιών-εγγύων κλπ κλπ όπου ομοίως συντρέχουν όλοι οι λόγοι Διάσωσής των,
καθώς και για ποικίλες άλλες περιπτώσεις που συνιστού τους λόγους κινητοποίησης για διάσωση.

Εκεί δλδ που για τα πληρώματα των Ε/Π διάσωσης καθίσταται ιερό καθήκον (πέραν της υποχρέωσης) να προσφέρουν με κίνδυνο της ζωής τους την διάσωση!

Από το fb του

Gerasimos Valsamis