ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΒΟΥ

 

Ὁ  Ὂμιλος μας εχει την ὑποχρέωση και το δικαίωμα να πάρει θέση για τα γεγονοτα τα ὁποῖα διαδραματίστηκαν στο ἂλσος Κουτάβου, στην πολιτιστική ἐκδήλωση τῆς  κίνησης ὁ ΦΑΡΟΣ.

Ενώ εἶχε δοθεῖ ἀπό τον Δῆμο ἡ ἂδεια για την ἐκδήλωση, καί ἐνῶ ἦταν ὃλα ἒτοιμα, ὁ Δῆμος δια μέσου τοῦ Φορέα διαχείρισης τοῦ Εθνικοῦ Δρυμοῦ Αὶνου, διέκοψε την παροχή ρεύματος.

Ἡ ἀνωτέρω ἐνέργεια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ἀνεπίτρεπτη, ἀντιδημοκρατική, ἀντικοινωνική, αὐταρχική και απαράδεκτη, εφόσον ο Δήμος δεν δώσει εξηγήσεις. Θα πρέπει να γνωρίζουν ὃλοι οἱ δημόσιοι φορεῖς ὃτι ὐπάρχουν για να  λειτουργοῦν υπέρ τῶν δημοτῶν. Οἱ δημόσιοι χῶροι  λέγονται δημόσιοι καί ὸχι ἰδιωτικοί, γιατί ἀνήκουν στους δημότες καί ὂχι στους ἰδιώτες. Οἱ φορεῑς διαχειρίζονται τους δημόσιους χὼρους προς ὢφελος τὦν δημοτῶν-πολιτῶν. Ὃταν οἱ κοινωνικοί φορεῖς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους δημόσιους χὼρους προς ὢφελος τῶν πολιτὼν και ὂχι προς ὢφελος τῶν ἰδίων, οἱ δημόσιοι φορεῖς, ὂχι μόνο πρέπει να παραχωροῦν τους χὼρους, ἀλλά καί να τους διευκολύνουν με ὃποιοδήποτε πρὀσφορο τρόπο και μέσον.

Ζητάμε ἀπό τον Δῆμο και τις ὑπηρεσίες αὐτοῦ, να εἶναι πάντοτε, καί με ὃποιον δήποτε πρόσφορο τρόπο, ἀρωγός στην προσπάθεια τῶν πολιτῶν να παράξουν και να παράγουν πολιτισμό.

Ο  πρόεδρος του Ομίλου

Πολίτης  Βασίλειος

Προηγούμενο άρθροΒαρύ το πένθος για το σύνολο της Επιμελητηριακής Κοινότητας.
Επόμενο άρθροΠένθος στο «Σκλαβενίτη»: Ποιος πέθανε