Ο “Παληολινός” ευχαριστεί τον Μικέλη & τον Σαμούρη-δείτε γιατί

https://www.facebook.com/PALIOLINOS/posts/3543008425757377