Ο ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΤΟΥ ΡΙΦΙΟΥ…

Μέρα Πάσχα πάνω στα βουνά
εβρήκα τα καλύτερα παιδιά…
Το Βασιλέα των ορέων το Νικόλα,
με το Χάρη, Έρη και την Άννα κι όλα…..

Τσέλιγκας μεγάλος και τρομερός,
χίλια γιδοπρόβατα πίσω ή ομπρός.
Κουβέντες λίγες, λέξεις κοφτές…
μαχαίρι βλέμμα, καθαρές ψυχές….

Βαγγέλης Θεοφιλατος του Αθηναγόρα