Όρους βάζει στο εργοστάσιου νερού στο Αργοστόλι το Υπουργείο Πολιτισμού

Αγαπητό kefalonia magazine

Μπορεί το Υπουργείο Πολιτισμού να έδωσε την έγκρισή του για το ακίνητο που θα στεγαστεί το εργοστάσιο νερού στο Αργοστόλι μια και αυτό βρίσκεται εντός αρχαιολογικής ζώνης, όμως θέτει κάποιους όρους που είναι οι εξής (όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ του τοπικού τύπου):

1. Να πραγματοποιηθεί περιμετρική φύτευση του ακινήτου.
2. Να πραγματοποιηθεί φύτευση ψηλών δέντρων μεταξύ της υδατοδεξαμενής και των εγκαταστάσεων.
3. Η τελική επιλογή των εξωτερικών χρωματισμών των κατασκευών να γίνει κατόπιν συνεργασίας της ΔΕΥΑΚ με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
4. Να αποψιλωθεί το νότιο όριο του ακινήτου, σε συνεννόηση με την Εφ.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
5. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία και προσθήκη
εγκαταστάσεων στο ακίνητο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των συναρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.
6. Να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η μετακίνηση των αρχιτεκτονικών μελών που φυλάσσονται εντός του ακινήτου, προκειμένου να καταγραφούν από υπαλλήλους της Εφ.Α.
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, έως ότου εξευρεθεί κατάλληλος χώρος φύλαξης-έκθεσης.
7. Να συνταχθεί μελέτη φωτισμού (χωροθέτηση, φωτιστικά).
8. Να απομακρυνθούν όλα τα επιπλέον προσαρτήματα πέριξ του κτηρίου 1 (της Γενικής Διάταξης) και να εκπονηθεί μελέτη εξωραϊσμού του και όλων των υφιστάμενων κτηρίων, η οποία θα εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
9. Να επιχρισθεί το τμήμα της υφιστάμενης περίφραξης, στο οποίο υπάρχει μπετόν και να τοποθετηθούν νέα κιγκλιδώματα απλής μορφής. Εναλλακτικά, να αφαιρεθούν τα υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεί και να συμπληρωθεί καθ’ ύψος η κτιστή (μπετονένια)
περίφραξη, να σοβατιστεί και να χρωματιστεί με απόχρωση ώχρας.
10. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να πραγματοποιηθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με την εποπτεία της ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί
από τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη εκτέλεσης αυτών.
11. Αν κατά τις εκσκαφές εντοπιστούν αρχαιολογικά κατάλοιπα, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με το αρ. 37 του Ν.3028/2002.

Η έναρξη των εργασιών σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των παραπάνω όρων ενώ οποιαδήποτε παράβαση αυτών αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.

Ο Τοπικός αναλυτής