Αποδέχτηκα τη συμμετοχή μου σε συνέδριο για τη γονιμότητα με τη παρουσία επιστημόνων, επαγγελματιών της υγείας και θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.
Το προωθητικό video του Συνεδρίου και η κατάρτιση του τελικού προγράμματος που ακολούθησαν δε δικαιολογούνται.
Η αξιοπρέπεια της γυναίκας και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι αρχές που απαρέγκλιτα υπηρετώ ως πολίτης, κοινοβουλευτικός και μαχόμενος δικηγόρος.
Αυτονοήτως αποσύρω τη συμμετοχή μου από το 1ο Συνέδριο Γονιμότητας και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας.

Αποδέχτηκα τη συμμετοχή μου σε συνέδριο για τη γονιμότητα με τη παρουσία επιστημόνων, επαγγελματιών της υγείας και…

Posted by Παναγής Καππάτος on Sunday, June 13, 2021