Παναγής Κωνσταντάτος: “Παρατήσατε ομαδικώς το χωριό Κοντογουράτα και τώρα σας φταίνε η Δημοτική αρχή και ο πρόεδρος”

Ανάρτηση του Προέδρου της Θηνιάς Παναγή Κωνσταντάτου

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4210414105698578&id=834794503260572&__xts__%5B0%5D=68.ARBtcwQHqfK1QKRC6zWcL5DF2QLHtocEthm1HyzuQXhjYvwgKHq-d_j56_04X0U3xIK-opHaAVVGQy7NbfmTwFuYaTWdAoYaZlBeDiz8JPyNlyi9rzm-8acCAEy1qfPeUn9zYMLpSTZi_HpF3nfmplh7VFZMBxKBP5rPWS-4mX0HrQVVnKDkKFA44gA5CukOHTkfYJxkp4_dg3qAf5tZQZudRECyUjp1Z9GAa7JloCzA5eCN2sDuw_0MgS5NNFzke9VrO_FSHt-tGym8juR7Yp6R5lweVcccqB3qy49x8wIVGV2I4y0VYArmFPnDp5VgzIjPcE1GA8IBas6FFZesXXBZZA&__tn__=-R