Παναγής Βλαχος: Ο Διονύσης Αραβαντινος είναι ό μόνος πού μπορεί νά ιδρώσει για την επανίδρυση τού δήμου μας!

Στηρίζουμε Διονύση Αραβαντινό γιατί είναι ό μόνος πού μπορεί νά ιδρώσει για την επανίδρυση τού δήμου μας σεμνά ταπεινά ανθρώπινα και χωρίς αλλαζονια σέ αντίθεση με άλλους(( πεφωτισμένους )) πού θεωρούν εαυτούς μόνους αξιους καί τό μόνο πού ενδιαφέρονται στην τελική είναι ή παρτουλα τούς

Παναγής Βλαχος