Παρισης: Ψηφιστε ο,τι θέλετε!

Αγαπητό kefalonia magazine

Πριν λίγο στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Παρισης κάλεσε τους συμβούλους της παράταξης του να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Προφανώς δεν μπορεί να επιβάλλει καμία κομματική πειθαρχία

Ο τοπικός αναλυτής