Πατήρ Μάριος Δημητρίου: Σαν σήμερα πριν 5 χρόνια κοιμήθηκε ο γνωστός μας απο τις παρέες του Αγίου μας π. Γερασιμος Φωκάς. Ο για 22 μερες Μητροπολιτης Κεφαλληνίας.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140217877651912&id=109392234067810&__xts__%5B0%5D=68.ARCa1lEIm0p1hH9vSjnNWxYBNqG6Vu9JCJwcZ7cPVe6Cn50FYh-BgpjXoNMxu2WVETQS6oKpyK5rx7WeKKOcZyZtmnct6CaWLuOlFlqHdyCFFiM3stqLnL8RExVXj3F1eJQlK-ko5sTUWbhSWrzNmdo4hl_qxWeTXH7HceF164dgvLOZ4fYqQ0TGI5hFThHOzTaLbC53PjnMDw2Hs4wdaYGtPACGDPbsszDetrQfvELxY8-NCIjdbYGReyVdgXn5oHBJZ8w1wH719SjM5X5LrUqUwM_5w_v7UJM060Z30Uo3hHd7S-wSsjbpRRa5qd-K2oYg-JbmqdBbRfhdjJY&__tn__=-R