Παύλος Παπαδάτος: “Αν περνούσε από το χέρι μου, θα εύρισκα ένας μέρος ή ένα δρόμο στο Αργοστόλι να χαράξω το όνομά σου”

Ανάρτηση του Παύλου Παπαδάτου

https://www.facebook.com/pavlos.papadatos/posts/10159901223938839