##Περιφέρεια Ιονίων Νήσων## Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης## Πολιτική Προστασία##
Με τη συμμετοχή των Δημάρχων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης και του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Κωνσταντίνου Ζορμπά, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων των νησιών μας. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης σχετικής απόφασης σε επίπεδο Δημάρχων ή Περιφέρειας. Κλειστά σύμφωνα με την ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας θα παραμείνουν τα λύκεια των νησιών μας.

##Περιφέρεια Ιονίων Νήσων## Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης## Πολιτική Προστασία##Με τη συμμετοχή των…

Posted by Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης on Saturday, February 20, 2021