Πίτες να χουμε να κόβουμε και Άγιος ο Θεός!

Της πίτας το κάγκελο τούτες τις ημέρες . Πίτα εδώ , πίτα εκεί , πίτα πάνω , πίτα κάτω , πίτα δεξιά πίτα αριστερά . Αφού ζήλεψα σε τέτοιο βαθμό και θα κάμω και γω σήμερα το μεσημέρι μια κοπή κρεατόπιτας σπίτι μου και αύριο βλέπουμε κάτι θα βρούμε να κόψουμε πάλι . Πίτες να χουμε να κόβουμε και Άγιος ο Θεός!

Από το fb του Christos Tousis