Η Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» σας αποστέλει Δελτίο τύπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με θέμα: «Προσοχή με τα τραπεζοκαθίσματα- υπάρχουν και χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων…».

Σας παρακαλούμε και ευελπιστούμε  στην ευαισθησία που σας διακρίνει, να μεριμνήσετε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη δίοδος για την αυτόνομη κυκλοφορία των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, αλλά και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (όπως άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένων, κλπ).

Αυτό το επισημαίνουμε, επειδή έγινε παραχώρηση επιπλέον εξωτερικών χώρων στα καταστήματα εστίασης για την προστασία των πολιτών από την εξάπλωση του ιού Covid– 19.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει αποστείλει σχετική επιστολή και στο Υπουργείο μεταφορών.

Για την Ένωση Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ»,

 

Η Πρόεδρος,                              Η Γενική Γραμματέας,

 Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου       Μαρία Λαδά