Πυροσβεστική: Τώρα που χειμωνιάζει ενημερώνει για την δική μας ασφάλεια

https://www.facebook.com/fireservice.gr/posts/4447934568608064