12,9 εκατ. ευρώ στο Αχίλλειο της Κέρκυρας από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού….
6,5 χρόνια μετά τους σεισμούς, μηδέν για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη….
Από το fb του Perdikis Lixouri