“Άλλο ένα «έκτακτο» δημοτικό συμβούλιο στο ίδιο tempo χωρίς καμιά διάθεση μάλιστα αλλαγής!”-Τα 5 σημεία

Ανάρτηση του Γιάννη Διγαλέτου

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=425344345353313&id=100036332540919