Αρχίζει η διαβούλευση.
Πράσινη Επανάσταση, για ένα κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Περιμένω τις θέσεις, προτάσεις ή και ενστάσεις σας πάνω στο περιεχόμενο της πολιτικής μου διακήρυξης στο www.green-revolution.gr

Α.Λοβέρδος: Αρχίζει η διαβούλευση. Πράσινη Επανάσταση για το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα (16.6.2021)

Αρχίζει η διαβούλευση.Πράσινη Επανάσταση, για ένα κόμμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Περιμένω τις θέσεις, προτάσεις ή και ενστάσεις σας πάνω στο περιεχόμενο της πολιτικής μου διακήρυξης στο www.green-revolution.gr

Posted by Andreas Loverdos on Tuesday, June 15, 2021