“Χωρίς «χιλιτζίκια*» όμως κ. Μητσοτάκη!”

Ανάρτηση από τον Theodore Orkopoulos

https://www.facebook.com/theodore.orkopoulos/posts/10215791569222449