Τίτλο απο την ομώνυμη ταινία “Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες” με τον Freddy Krueger , θα μπορούσε να πάρει το χθεσινό περιστατικό με αλλοδαπό τουρίστα ο οποίος οδηγώντας στον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στα Ζόλα , την Πέμπτη 25 Ιουνίου , έπεσε σε πέτρες που υπήρχαν στο οδόστρωμα προερχόμενες κατόπιν κατακρύμνησης απο γίδες που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτες στα πρανή εδάφη στην περιοχή. Ο ανυποψίαστος οδηγός , προσήλθε για βοήθεια σε κατοίκους των Ζόλων ,αλλά λόγω του μεγάλου μεγέθους του οχήματος , της πολυπλοκότητας αυτού και του σπάνιου ελαστικού που φορούσε το όχημα, αποκαταστάθει η ζημιά την επομένη ημέρα σε συνεργείο στο Αργοστόλι . Επειδή το περιστατικό αυτό είναι ένα απο τα πολλά που έχουν συμβεί τα τελευταία έτη ερωτάται ο Δήμος Αργοστολίου :
-Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση στην οδοποιία στην συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει υποστεί βλάβες απο τους σεισμούς του 2014 και δεν έχει γίνει ακόμη καμία αποτελεσματική ενέργεια για τις αναγαίες επιδιορθώσεις προκειμένου ο δρόμος καταστεί ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται σημαντικά την καλοκαιρινή περίοδο ?
-Λαμβάνει ο Δήμος υπόψην του το δικαίωμα της οδικής ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο καθημερινά και τι μέτρα έχει λάβει για την προστασία του δικαιώματος αυτού ?
-Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης των οργάνων του Δημοσίου και των ΟΤΑ (άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ), με τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ, ΠΔ 410/95) και του Ν. 3155/1955 (περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών) και οι γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, καθώς και της αρχής της χρηστής διοίκησης ?