“Εμαθες καλά το παιγνίδι Γιάννη… Κρίμα”

Ανάρτηση του Giannis Laspoulas

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2443642859264729&id=100008571169006