“Η σιωπή συχνά είναι αξιοπρέπεια κ. Κατσιβέλη”

Ανάρτηση από τον ιωάννης κοσμάτος

https://www.facebook.com/ikiolkos/posts/3409719922471589