Ανάρτηση από τον ιωάννης κοσμάτος

Μπλόκα στους πρόποδες του Αίνου και πρόστιμα. Μα τι έκαναν οι άνθρωποι. Μιμήθηκαν το Πρωθυπουργό μας. Αλήθεια…

Posted by ιωάννης κοσμάτος on Sunday, January 17, 2021