“Να θυμάσαι πως ο,τι και να γίνει, εγώ κερδίζω στο τέλος”.

Ανάρτηση από The Basketbook

Το τρένο έτρεχε πάνω στις σιδηροτροχιές με ταχύτητα τόση ώστε να επιτρέπει στον ηλικιωμένο κύριο με το κατάλευκο…

Δημοσιεύτηκε από The Basketbook στις Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021