“Ο Οτσαλάν στο σπίτι μου”

Ανάρτηση από τον Kostas Stelatos

https://www.facebook.com/kostas.stelatos.3/posts/229595552044896