“Πέρασε κιόλας ένας χρόνος παπούλη μας, και δέν σέ θυμάται πλέον, σχεδόν κανείς”

Ανάρτηση από τον Apostolis Chalikiopoulos

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1157238254747859&id=100013850853929