“Πέρασε κιόλας ένας χρόνος…το θέμα είναι η νέα δημοτική αρχή να κάνει το “σωστό …σωστά””

Πέρασε κιόλας ένας χρόνος…το θέμα είναι η νέα δημοτική αρχή να κάνει το “σωστό …σωστά”.. συμπληρώνω με δικές μου απόψεις για την απελθουσα δημοτική αρχή.

Συμπεράσματα για τα “έργα” και τις “ημέρες” της Απερχομενης Δημοτικής Αρχής.
Δεν είχε την ικανότητα αλλά ούτε και την διάθεση να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση του ΕΝΙΑΙΟΥ Δήμου σύμφωνα με το πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ” δηλαδή των συνενοσεων δήμων, με στόχο αφ’ενος να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες αδυναμίες και αφ’ ετέρου να αντιμετωπίσει τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών. Το αποτέλεσμα γνωστό.. Δηλαδή να υπάρξει ο εκ νέου διαχωρισμός του ενιαίου Δήμου. Δεν γνώριζε ότι η ανάπτυξη του νησιού μας οφείλει να είναι ενιαία, με ένα σαφές διατυπωμενο όραμα για αυτήν (ανάπτυξη), ώστε να είναι δυνατή ταυτόχρονα και με προτεραιότητες η ανάληψη πρωτοβουλιών (βάσει προδιαγεγραμμενων στόχων) προς όφελος ΌΛΩΝ των γεωγραφικων περιοχών του νησιού μας, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους.
Αυτό δυστυχώς δεν έγινε διότι η απερχομενη δημοτική αρχή δεν προσπάθησε, ενώ μπορούσε εκτός των άλλων να αντλήσει φωτεινά παραδείγματα από άλλους δήμους της χώρας μας, ώστε εξελισσόμενη να εφαρμόσει ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης, το οποίο με την κατάλληλη οργάνωση των υπηρεσιών του ενιαίου πλέον δημου, και με την συνεχή βελτίωση του στελεχικού δυναμικού, να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία.
Αν’αυτου προτίμησε την αυτοσυντηρηση και τον αυτοθαυμασμο και αρκέστηκε να ασκήσει διοίκηση με νοοτροπίες περασμένων δεκαετιών.. Με τα γνωστά αποτεσματα της θητείας της, επιλέγω κυρίως αυτά.. Όπως τα έργα τελευταίας στιγμής παραμονές εκλογων.. Ανασυρση προμελετων.. Έργων εξαγγελίες έργων “πυροτέχνημα” σε χώρους μη κυριότητας του Δήμου και μετά να αλληλοσυγχαιρονται μεταξύ τους..
Από την πιο πάνω σύντομη ανάλυση διαφαίνεται ότι στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων επελεγε τις εύκολες και αοριστες λύσεις, όπως μια από αυτές είναι η διατύπωση στην πλειονότητα των εγγράφων της.. ‘Ο ΔΉΜΟΣ μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον..
Αυτή η έκφραση στο σύγχρονο διοικητικό τοπίο αποτελεί’ έκθεμα ‘στο μουσείο της διοικητικης ιστορίας.
Στον αντίποδα των εννοιών αυτών για τους σύγχρονους δήμους λειτουργούν έννοιες όπως η αποτελεσματικότητα η αποδοτικοτητα η διαφάνεια η λογοδοσία που όλα αυτά μαζί αποτελούν ένδειξη σεβασμού προς τους πολίτες που απαιτούν μια δίκαιη και έντιμη μεταχείριση.
ΕΠΊ ΠΛΈΟΝ
Η απερχομενη δημοτική αρχή αδρανησε για την συνεχή βελτίωση του ανταγωνισμου.
Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές δημοσίων συμβάσεων η ανάθεση μεγάλου αριθμού συμβάσεων για ένα ορισμένο είδος έργου στον ίδιο οίκονομικο φορέα σε βάθος χρόνου έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση του ανταγωνισμού. Η απερχομενη δημοτική αρχή περιφρονουσε και δεν ελάμβανε υπόψη τις γνωμες και τις απόψεις των δημοτών οι οποίοι είναι και οι τελικοί αποδέκτες των παρεχόμενων έργων υπηρεσιών προμηθειών.
Η απερχομενη δημοτική αρχή ‘αρεσκετο “για την απόκτηση εργων υπηρεσιών προμηθειών να προσφεύγει σε προχειρους διαγωνισμούς, απόδειξη οι συχνές αναφορές στα ΜΜΕ.
Συνήθως όταν υπάρχει επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας απόκτησης για έργα προμήθειες και υπηρεσίες συναπτονται οι λεγόμενες συμφωνίες πλαίσιο. Η σύναψη συμφωνίας πλαίσιο είναι χρησιμη και σε έργα δευτερεουσης σημασίας με σκοπό να ΑΠΟΦΕΎΓΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΉ ΣΕ ΠΡΌΧΕΙΡΟ Διαγωνισμό, επίσης ένα επί πλέον πλεονέκτημα είναι η συντομευση του χρόνου απόκτησης.
Η απερχομενη δημοτική αρχή απέφευγε συστηματικά την ακριβή πληροφορία και την δημοσιοποιηση, αναφέρω σχετικά ότι στο σύνολο αλλά κυρίως στα τελευταία έργα όπως πεζοδρομισεις ούτε τον προϋπολογισμό έργου γνωρίζαμε ούτε την υπάρχουσα έκπτωση ούτε τον ανάδοχο ούτε την πηγή χρηματοδότησης.
Η απερχομενη δημοτική αρχή ζητούσε την ψήφο των κατοίκων της λειβαθους λέγοντας τους ότι στα εννέα χρόνια της θητείας της εργάστηκε σκληρά για το αργαστολι για να το απογειώσει σε ευρωπαϊκή πόλη και ότι τώρα έφτασε η ώρα της λειβαθους.
Λυπάμαι σαν δημότης αλλά ταυτόχρονα χαίρομαι ότι η αλλαγή της δημοτικής αρχής θα έχει σαν αφετηρία την στροφή της προς τον δημότη με στόχο από απαθής να καταστεί ενεργός για την πρόοδο και την ευημερία του νησιού μας.
ΤΕΛΟΣ προσωπικά προσδοκώ ότι η νέα δημοτική αρχή θα έχει προσανατισμο σε μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου της ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η δράση της.

Από το fb του Panagiotis Inglesis