“Πρέπει να δοθεί ένα σχετικά σαφές χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης από τα περιοριστικά μέτρα”

Ανάρτηση του παιδιάτρου Αντώνη Δαρζέντα

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2395893494043059&id=100008672956784