“ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ” ΚΑΙ ΚΟΖΑΚΟΙ Δ/ΝΤΕΣ…..

Μέσα κι έξω, με σκουφάκι βέρο Ρωσικό,
κοζάκου φάτσα, σε σχολείο δημοτικό……
Με τον Αντρέα σε παγκάκι προκατ-ιανό,
λιαζόμαστε και τσακ, μας τσάκωσε φωτό….

Βαγγέλης Θεοφιλάτος του Αθηναγόρα