“Τελικά, ποιός δε θέλει να κοπάσει η “πανδημία”; Το παράδειγμα της Κεφαλονιάς”

Ανάρτηση από τον Dionysios Katerelos

https://www.facebook.com/dionysios.katerelos/posts/10224350230408661