Αποχαιρετούμε το “ιδιαίτερο” καλοκαίρι. Θα δουλέψουμε σκληρά για την αποκατάσταση των ζημιών. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να εξισορροπηθούν οι απώλειες και και να προετοιμαστούμε για μια καλύτερη σεζόν 2021.

Από το fb του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Σάμης Makis Raftopoulos