Ρόδη Κράτσα: Εμπρός όλοι μαζί για το τείχος ανοσίας

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=321599349400502&id=101654971394942