Σχεδόν εννέα μήνες μετά τον Ιανό καί κατάσταση στην παραλιακή διαδρομή Καραβομυλου Σάμης είναι αυτή καί όχι μόνο!
Από το fb της Sofia Milla