(ΔΙΟΡΘΩΣΗ) 5⃣2⃣ 🟢 Σεισμός M 5.2, 13/04 23:28, βάθος 18 χλμ, 24 χλμ Δ από Τήλος.Πηγή: GEOL, UOA ->…

Posted by EQGR on Tuesday, April 13, 2021

(ΔΙΟΡΘΩΣΗ) 3⃣2⃣ 🟠 Σεισμός M 3.2, 13/04 23:34, βάθος 10 χλμ, 17 χλμ ΒΔ από Τήλος.Πηγή: GEOL, UOA ->…

Posted by EQGR on Tuesday, April 13, 2021

5⃣1⃣ 🟠 Σεισμός M 5.1, 13/04 23:28, βάθος 10 χλμ, 12 χλμ Δ από Τήλος.Πηγή: GEOL, UOA -> http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/gmaps3/eventpage_leaf.php?scid=nkua2021hfxu&lng=en#seismos #σεισμος

Posted by EQGR on Tuesday, April 13, 2021