Σπύρος Παγώνης: Η απορία για την στάση της Λαικής Στσπείρωσης στην πρόταση για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Ληξουρίου

ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Δ.Β.Μ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ…Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. KAI TO MEΓΑΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΛΕΤΙΔΗ….
ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ:

”Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πατρέων”

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας.

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2010 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», αρθρ.8, παρ. 4, ο Δήμος αναλαμβάνει την «ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που οργανώνονται στο πλαίσιο της υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης».

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων με τίτλο πράξεων «Κέντρα Δια Βίου μάθησης – προγράμματα τοπικής εμβελείας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου μάθησης – προγράμματα τοπικής εμβελείας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται απο το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η υποστήριξη και προώθηση του εκπαιδευτικού έργου και των εν γένει δράσεών του ενεργοποιείται:
(α) με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ,
(β) με εκπαιδευτικές δράσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Μέσα από αυτήν την κατεύθυνση, τα Κ.Δ.Β.Μ. στοχεύουν στα εξής:
Δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
Ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
Σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
Ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης
Συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
Αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού
Ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη
Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού
Ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων
Τον Ιούνιο του 2013 ο Δήμος Πατρέων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) έθεσαν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πατρεων.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο πλαίσιο των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, του φύλου και της ηλικίας, τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες, άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Η ανάπτυξη ανεξάρτητων τμημάτων μάθησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες – Παλιννοστούντες, ΑμεΑ) στοχεύει στην ισότιμη ένταξή τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για γνώση.

ΤΟ ΚΔΒΜ Πατρέων στελεχώνεται από την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας, κ. Δήμητρα Γιωτοπούλου, την Υπεύθυνη Οργάνωσης και κ. Σπυριδούλα Κατσουλιέρη. Ως Υπεύθυνη του Δήμου έχει οριστεί η Διευθύντρια Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Ιωάννα Κάκκου.

Από τον Ιούνιο του 2013 έως Δεκέμβριο του 2014 έχουν αρχειοθετηθεί περίπου 4500 αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευομένων και έχουν υλοποιήσει 94 προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων εκ των οποίων τα 81 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ως χώροι υλοποίησης των προγραμμάτων έχουν οριστεί τα εξής σχολεία: 25ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (Μαραγκοπούλου 30) και το 2ο Γυμνάσιο Πατρών (Μαιζώνος 156).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή όλο τον χρόνο.

Διαβάστε περισσότερα: https://kdvmpatras.webnode.gr/

Από το fb του

Spyros Potamianos-pagonis