Σπύρου: Είμαι υπέρ της διάσπασης του Δήμου Κεφαλονιάς-Την επιζητά η πλειονότητα της κοινωνίας του νησιού.

Τοποθέτηση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Σπύρου Σπύρου για την αλλαγή του διοικητικού χάρτη της Κεφαλονιάς.

«Είναι αλήθεια ότι σειρά διιστάμενων απόψεων έχουν εκφραστεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το ζήτημα της διάσπασης των Δήμων. Για το θέμα είναι γνωστές οι σχετικές αποφάσεις των αυτοδιοικητικών οργάνων του τόπου μας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην Κεφαλονιά μου ζητήθηκε από φορείς και κατοίκους του νησιού να επαναβεβαιώσω τις θέσεις μου κάτι το οποίο έπραξα. Έχουμε εξάλλου ήδη εκφράσει την θετική μας θέση ως προς την διάσπαση του Δήμου της Κεφαλονιάς την οποία επιζητά η πλειονότητα της κοινωνίας του νησιού.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση την υπόθεση του χωροταξικού της αυτοδιοίκησης έχει χαρακτηριστεί από αλλότρια κομματικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και κυβερνά τον τόπο.

Στο αίτημα όμως των κατοίκων για αποτελεσματικότερη διοίκηση και λειτουργία του νησιού της Κεφαλονιάς θα πρέπει να δοθούν έμπρακτες απαντήσεις. Παράλληλα με την όποια ανακοίνωση διάσπασης του Δήμου απαιτείται να δοθεί το ακριβές σχέδιο υλοποίησης αυτής της απόφασης σε όλες τις παραμέτρους που το συνθέτουν. Επιβάλλεται η εγγυημένη παροχή της απαραίτητης στήριξης σε διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο καθώς μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει θετική έκβαση από την απόφαση αυτή. Εξάλλου, το ζητούμενο είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.»