Στο Κ.Υγείας Ιθάκης έχουμε αλλαγές… αναχωρήσεις και αφίξεις….

Ανάρτηση από την Effelvina Georgana

https://www.facebook.com/effelvina.georgana/posts/231623748458113