ΣΤΟ ΣΟΚΑΚΙ ΤΟΥ ΣΕΣΟΥΛΑ

Τρείς ώρες καντάδες,
τρεις ώρες Νοσταλγία,
τρεις ώρεςαιώνια Κεφαλονιά. 
Μπράβο Σπύρο Παγουλάτε σε σένα και στην κομπανία σου!

Παύλος Παπαδάτος