ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΟΠΙΚΙΣΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: Το Ληξούρι (Πάλη) και η Σάμη έχουν και Προιστορία και Αρχαία Ιστορία (αναφέρονται γραπτώς).
Το Αργοστόλι (Κράνη) έχει μόνο Προιστορία αλλά ΔΕΝ ΕΧΕΙ Αρχαία Ιστορία. Το Αργοστόλι όμως έχει σημαντικώτατη Νεώτερη Ιστορία (1821).
Το Ληξούρι είναι το μέρος που ΔΕΝ ΕΧΕΙ Νεώτερη Ιστορία (έκλειψη συμμετοχής στο κυρίαρχο γεγονός -Αγώνα 1821. Την κοπανήσαμε λοιπόν τη νύχτα εκείνη από τα πρός τη Γλαρέντζα [Κυλλήνη] καίκια τα αρματωμένα για το Λάλα;). Εχει όμως Σύγχρονη (επιστήμες, γράμματα, τέχνες).

Το ΜΥΣΤΗΡΙΟ: Η Σάμη ενδιαφέρεται, ασχολείται (και πιέζει) με την Αρχαία Ιστορία ΚΑΙ Προιστορία της.
Το Αργοστόλι ενδιαφέρεται (και πιέζει οργανωμένα) για την Προιστορία του. Παράλληλα “καρπωνόμενο” θεσμικά (με το αρχαιολογικό Μουσείο) την ιστορία όλων των υπολοίπων, καλύπτει το χάσμα, ενώ περιορίζει σε φολκλόρ την μεγίστη του συνεισφορά στο 1821.
Το Ληξούρι έχει εγκαταλείψει ΚΑΙ την μία ΚΑΙ την άλλη στη λήθη. Την προιστορία του την ΠΑΡΆΤΗΣΕ στους καινοφανείς εισαγόμενους ελληνοδίφες όπως τον μακαρίτη Robert Bittlestone και τον “Οδυσσέα Αδέσμευτο”.
Ούτε ενδιαφέρεται, ούτε οργανώνει, ούτε πιέζει ώστε να ανεύρει -ή να διασώσει έστω- ευρεθέντα αρχαία, ενώ κατεδαφίζει “κρυφίως” ή αλλοιώνει κάθε στοιχείο παρελθόντος, για να μην επέμβει η ‘αρχαιολογία”.

Την μεγίστη αυτή ένδεια εμπνεύσεως απο την μελέτη των ριζών στρεβλοκαλύπτει (!) αλλιώς: Με κλαδιά, παράταιρο κέντρωμα και καταβολάδες. Mέ θαυμαστό ληξουριώτικο άλμα χιλιετηρίδας (!) θολοπλέει αφ’ ενός στο έρεβος του ..ΜΕΣΑΙΩΝΑ, (με δανεική νορμανδική ιστορία) και αφ’ ετέρου στον πιθηκισμό της καντρίλιας του “δημοκράτη” Ναπολέοντα ή στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, περιοριζόμενο όμως όχι στο Επος του ’40 και την εγχώρια παλλαική συνεισφoρά (ποιοί οι νέοι, πότε, πού και πως πολέμησαν ηρωικά), αλλά στα εν Ληξουρίω καμώματα και υπολείμματα των οχυρωμάτων των κατακτητών.
Μέλλον και στοχευμένη δουλειά για εξέλιξη δέν υπάρχει, αρκεί όση ανακατάταξη φέρει ο ανα 100ετία γερός σεισμός.

Οσοι συμμετέχουν στην απρονοησία της μή προετοιμασίας του εθνικού μέλλοντος, ακούνε κατα καιρούς μυστηριώδεις τριγμούς στο έδαφος που πατούνε…
Οι πληθείς και συχνοί εδαφιαίοι τριγμοί δεν είναι όμως του τοπικού εγκέλαδου. Προ–έρχονται εκ του μέσου του Αιγαίου, απο το Ακρωτήρι της Θήρας και εκ των οστών του μεγίστου και ιδιοφυή φιλόπατρι Ελληνα και Παλέα που κείται εκεί, τοις εαυτού ρήμασι πειθόμενος.
—————————————————————–

ΙΔΟΥ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΣΑΛΑΜΙΝΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. MAXH ΠΛΑΤΑΙΩΝ – ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ (κατα Ηρόδοτο)

Τα στρατεύματα κατα την πανελλήνια επιστράτευση: Παλέες! παρόντες διηκόσιοι (200). Κράνιοι και Σάμιοι! απόντες.

TΕΚΜΗΡΙΟ-1– 28. […] Μετὰ δὲ ταῦτα ἐτάσσοντο ὧδε οἱ ἐπιφοιτῶντές τε καὶ οἱ ἀρχὴν ἐλθόντες Ἑλλήνων. Τὸ μὲν δεξιὸν κέρας εἶχον Λακεδαιμονίων μύριοι· τούτων δὲ τοὺς πεντακισχιλίους ἐόντας Σπαρτιήτας ἐφύλασσον ψιλοὶ τῶν εἱλώτων πεντακισχίλιοι καὶ τρισμύριοι, περὶ ἄνδρα ἕκαστον ἑπτὰ τεταγμένοι. [3] Προσεχέας δὲ σφίσι εἵλοντο ἑστάναι οἱ Σπαρτιῆται τοὺς Τεγεήτας καὶ τιμῆς εἵνεκα καὶ ἀρετῆς· τούτων δ᾽ ἦσαν ὁπλῖται χίλιοι καὶ πεντακόσιοι. Μετὰ δὲ τούτους ἵσταντο Κορινθίων πεντακισχίλιοι, παρὰ δὲ σφίσι εὕροντο παρὰ Παυσανίεω ἑστάναι Ποτιδαιητέων τῶν ἐκ Παλλήνης τοὺς παρεόντας τριηκοσίους. [4] Τούτων δὲ ἐχόμενοι ἵσταντο Ἀρκάδες Ὀρχομένιοι ἑξακόσιοι, τούτων δὲ Σικυώνιοι τρισχίλιοι. Τούτων δὲ εἴχοντο Ἐπιδαυρίων ὀκτακόσιοι. Παρὰ δὲ τούτους Τροιζηνίων ἐτάσσοντο χίλιοι, Τροιζηνίων δὲ ἐχόμενοι Λεπρεητέων διηκόσιοι, τούτων δὲ Μυκηναίων καὶ Τιρυνθίων τετρακόσιοι, τούτων δὲ ἐχόμενοι Φλειάσιοι χίλιοι. Παρὰ δὲ τούτους ἔστησαν Ἑρμιονέες τριηκόσιοι. [5] Ἑρμιονέων δὲ ἐχόμενοι ἵσταντο Ἐρετριέων τε καὶ Στυρέων ἑξακόσιοι, τούτων δὲ Χαλκιδέες τετρακόσιοι, τούτων δὲ Ἀμπρακιητέων πεντακόσιοι. Μετὰ δὲ τούτους Λευκαδίων καὶ Ἀνακτορίων ὀκτακόσιοι ἔστησαν, τούτων δὲ ἐχόμενοι Παλέες οἱ ἐκ Κεφαλληνίης διηκόσιοι. [6] Μετὰ δὲ τούτους Αἰγινητέων πεντακόσιοι ἐτάχθησαν. Παρὰ δὲ τούτους ἐτάσσοντο Μεγαρέων τρισχίλιοι. Εἴχοντο δὲ τούτων Πλαταιέες ἑξακόσιοι. Τελευταῖοι δὲ καὶ πρῶτοι Ἀθηναῖοι ἐτάσσοντο, κέρας ἔχοντες τὸ εὐώνυμον, ὀκτακισχίλιοι· ἐστρατήγεε δ᾽ αὐτῶν Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ -2

Τα στρατεύματα στην -εν ταις Πλαταιήσι (η δοτική ελέγχεται) – Μάχη. Οι Ληξουριώτες κατά των Ινδών και Σακών !!

31. Οἱ δὲ ἀμφὶ Μαρδόνιον βάρβαροι […], παρῆσαν, πυθόμενοι τοὺς Ἕλληνας εἶναι ἐν Πλαταιῇσι, καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὸν Ἀσωπὸν τὸν ταύτῃ ῥέοντα. Ἀπικόμενοι δὲ ἀντετάσσοντο ὧδε ὑπὸ Μαρδονίου. Κατὰ μὲν Λακεδαιμονίους ἔστησε Πέρσας. [2] Καὶ δὴ πολλὸν γὰρ περιῆσαν πλήθεϊ οἱ Πέρσαι, ἐπί τε τάξις πλεῦνας ἐκεκοσμέατο καὶ ἐπεῖχον τοὺς Τεγεήτας. Ἔταξε δὲ οὕτω· ὅ τι μὲν ἦν αὐτῶν δυνατώτατον πᾶν ἀπολέξας ἔστησε ἀντίον Λακεδαιμονίων, τὸ δὲ ἀσθενέστερον παρέταξε κατὰ τοὺς Τεγεήτας. Ταῦτα δ᾽ ἐποίεε φραζόντων τε καὶ διδασκόντων Θηβαίων. [3] Περσέων δὲ ἐχομένους ἔταξε Μήδους· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Κορινθίους τε καὶ Ποτιδαιήτας καὶ Ὀρχομενίους τε καὶ Σικυωνίους. Μήδων δὲ ἐχομένους ἔταξε Βακτρίους· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἐπιδαυρίους τε καὶ Τροιζηνίους καὶ Λεπρεήτας τε καὶ Τιρυνθίους καὶ Μυκηναίους τε καὶ Φλειασίους. [4] Μετὰ δὲ Βακτρίους ἔστησε Ἰνδούς· οὗτοι δὲ ἐπέσχον Ἑρμιονέας τε καὶ Ἐρετριέας καὶ Στυρέας τε καὶ Χαλκιδέας. Ἰνδῶν δὲ ἐχομένους Σάκας ἔταξε, οἳ ἐπέσχον Ἀμπρακιήτας τε καὶ Ἀνακτορίους καὶ Λευκαδίους καὶ Παλέας καὶ Αἰγινήτας. [5] Σακέων δὲ ἐχομένους ἔταξε ἀντία Ἀθηναίων τε καὶ Πλαταιέων καὶ Μεγαρέων Βοιωτούς τε καὶ Λοκροὺς καὶ Μηλιέας τε καὶ Θεσσαλοὺς καὶ Φωκέων τοὺς χιλίους· οὐ γὰρ ὦν ἅπαντες οἱ Φωκέες ἐμήδισαν, ἀλλὰ τινὲς αὐτῶν καὶ τὰ Ἑλλήνων ηὖξον περὶ τὸν Παρνησσὸν κατειλημένοι, καὶ ἐνθεῦτεν ὁρμώμενοι ἔφερόν τε καὶ ἦγον τήν τε Μαρδονίου στρατιὴν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἐόντας Ἑλλήνων. Ἔταξε δὲ καὶ Μακεδόνας τε καὶ τοὺς περὶ Θεσσαλίην οἰκημένους κατὰ τοὺς Ἀθηναίους.

Από το fb του

Nikos H. Solomos