Σύλλογος Ριφιωτων “Η Πηγή”: Αυτή είναι η γνωμοδότηση για το θέμα της Πηγής (έγγραφα)

Ανάρτηση από  Σύλλογος Ριφιωτων “Η Πηγή”

https://www.facebook.com/sillogosrifi/posts/153459099539630?__xts__%5B0%5D=68.ARAtgyAAFU606vBiIzIsYHsFxAUBdkdPZ1MzA2abj9S-GIhCSz7UPjui46wQ_w4uVDTcwUhS_5eSrT17oh9N2FV081CoYFSG04Q-2WezfT0z4mEdwOeslhi3KUisfgRSHHrVoOqMiaB1Os878D3HYinMbFaoafTfBX0DmfDLc6nyFnLQintoaw1F7qtuizq7Bt7V6fgXLhrHnJWNhvPolqdo2C9ucaXobJoCPvZ2HvOqk16MakoC-v-cRzvdrpaAx-eYFj_kWymtpfxJlpz2boVkih8LKe5CFb0jz-jABewoJqjeBOHKrW6CFiW-CY_QtkhDoHT7GMm5vkx0nkYKw_Q&__tn__=-R